Čas načtení záznamů: 132 ms

Index narozených

Seznam zindexovaných knih

Počet nalezených záznamů: 365 765

Příjmení:
Jméno:
Lokalita:
Signatura:
Otec:
Matka:
Od roku:
Do roku:

Návod k vyhledávání


DISCLAIMER: Všechny indexy musely být pro použití v databázi upraveny. Databázi jsem se snažil konstruovat tak, aby dokázala s co nejmenší úpravou pojmout co nejvíc indexů. Bohužel mnoho autorů má v indexech více informací, než které by se tu daly zobrazit. Proto jediné, kde najdete informace přesně tak, jak je zadal autor jsou originální indexy! Za správnost údajů neručím, jelikož jsme pouze lidi, pokud zde záznam nenajdete, neznamená to, že jej nenajdete v dané matrice.

Rok
Jméno Příjmení
Moderně
Otec Matka Lokalita Původce Signatura Strana Folio Archiv
Autor záznamu
1661 Jakub Heyl Hejl Vavřinec Dorota Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Jakub Wykuss Vikuš Jakub Dorota Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Magdaléna Pelykan Pelikán Jan Růžena Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Markéta Chlupu Chlup Tomáš Kateřina Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Marina Pyxmeister Pixmistr Václav Anna Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Sibyla Hawirž Havíř Jiří Anna Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Marina Sstiepanek Štěpánek Marina Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Zuzana Hrbacžek Hrbáček Matěj Magdaléna Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Alžběta Kaupil Koupil Matouš Marina Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Ludmila Randule Randule Martin Kateřina Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Alžběta Rzeznik Řezník Vít Salomena Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Ludmila Ssretl Šretl Vít Salomena Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Václav Heybal Hejbal Jiří Anna Boskovice Boskovice 168 2 1 MZA
Burget
1661 Pavel Zamecžnik Zámečník Jiří Žofie Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Dorota Hlawatey Hlavatý Jan Dorota Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Alžběta Ganku Janků Bartoloměj Anna Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Matěj Starhaun Starhon Václav Dorota Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Matěj Sskrabacžek Škrabáček Mikuláš Marina Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Jana Ryssanek Ryšánek Tomáš Kateřina Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1661 Jan Jiří Mergans Marhoun Jiří Anna Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Mariana [Mynarz] [mlynář] Jiří Anna Polesný mlýn Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Jana Kucharz Kuchař Jiří Marina Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Řehoř Prowaznik Provazník Fabián Markéta Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Řehoř Slauka Slouka Vavřinec Marina Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Jiří Trubacž Trubač Jan Ludmila Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Jakub Dort Dort Jiří Markéta Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Karel Bielkowsky Bělkovský Tomáš Ludmila Boskovice Boskovice 168 3 2 MZA
Burget
1662 Anna Zamecznik Zámečník Valentýn Kateřina Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Jiří Peraukarž Parukář? Matouš Anna Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Jiří Kowarž Kovář Jiří Alžběta Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Barbora Janku Janků Matěj Kateřina Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Jan Kowarž Kovář Adam Dorota Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Markéta Polesny Polesný Jan Kateřina Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Justýna Sedlarž Sedlář Jindřich Růžena Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Jakub Řehoř Justýna Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Magdaléna Podruh Cziadu Podruh Čuda Jan Dorota Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Václav Kukelka Kukelka Jan Salomena Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Kateřina Lazebnik Lazebník Jindřich Marina Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Matouš Pekarz Pekař Augustýn Ludmila Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Václav Ambrožu Ambrož Eliáš Kateřina Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Alžběta Sslhawy Šilhavý Vojtěch Dorota Boskovice Boskovice 168 3 3 MZA
Burget
1662 Mikuláš Czeniaussek Čenich Pavel Alžběta Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1662 Mikuláš Pasteyrž Pastýř Jiří Salomena Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1662 Mikuláš Hrbaczek Hrbáček Matěj Magdaléna Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1662 Dorota Bezdiek Bezděk Pavel Alžběta Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Veronika ?Tafldekr ?Tafldekr Jakub Růžena Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Matěj Korzinek Kořínek Matěj Markéta Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Matěj Wykusse Vikuš Jakub Dorota Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Judita Stražniczky Strážnický Pavel Ludmila Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Judita Long Langer Pavel Dorota Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Jiří Kolarž Kolář Filip Dorota Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Anna Czižku Čížek Michal Anna Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Vít Rzezacz Řezáč Řehoř Justýna Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Jan Justýna Boskovice Boskovice 168 4 4 MZA
Burget
1663 Alžběta Dort Dort Jiří Růžena Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Alžběta Bassny Bašný Jan Magdaléna Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Ondřej Podruh Pytlu Podruh Pytel Ondřej Marta Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Marina Na Guraniowym [Juráň] Jiří Markéta Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Jan Pelykan Pelikán Jan Růžena Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Anna Charwat Charvát Michal Anna Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Jakub Chupu Chlup Tomáš Kateřina Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Jakub Bielkowsky Bělkovský Pavel Judita Jevíčko Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Vavřinec Swatku Svátek Jiří Ester Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Anna Fygala Fiala Jan Magdaléna Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Dorota Absolon Absolon Vavřinec Zuzana Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Václav Mynarz Minář Jakub Markéta Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Václav Wcželarž Včelař Martin Dorota Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Václav Rybarž Rybář Martin Markéta Boskovice Boskovice 168 4 5 MZA
Burget
1663 Pavel Slyžansky Slížanský Jan Kateřina Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1663 Veronika Daubrawa Doubrava Havel Růžena Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1663 Dorota Sedlarz Sedlář Jindřich Růžena Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1663 Matěj Parak Barák Vavřinec Ludmila Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1663 Jindřich Lazebnik Lazebník Jindřich Marina Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Jan Kukelka Kukelka Jan Salomena Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Veronika Mynarž Minář Jiří Alžběta Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Růžena Slowak Slovák Václav Růžena Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Pavel Pekarz Pekař Augustýn Ludmila Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Řehoř Starhaun Starhon Václav Dorota Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Řehoř Zamecznik Zámečník Jan Markéta Boskovice Boskovice 168 5 6 MZA
Burget
1664 Marina Podruh Ambrozu Podruh Ambrož Jiří Kateřina Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Jiří Janku Janků Matěj Kateřina Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Marina Mynarz Minář Martin Alžběta Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Bernard Ssafaržu Šafář Havel Růžena Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Zuzana Ostrezius Ostresius Jan Anna Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Bartoloměj Prowaznik Provazník Jiří Dorota Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Kateřina Czeniohu Čenich Jiří Magdaléna Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Martin Borotsky Borocký Martin Justýna Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Šimon Letowsky Letovský Jiří Kateřina Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Zuzana Ssimeczku / Hawelka Šimeček / Havelka Matěj Růžena Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Havel Ssimeczku / Hawelka Šimeček / Havelka Matěj Růžena Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Martin Biehawka Běhavka Jiří Ludmila Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Kateřina Doleželu Doležel Pavel Ludmila Boskovice Boskovice 168 5 7 MZA
Burget
1664 Kateřina Randule Randule Havel Mariana Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Kateřina Czechu Čech Řehoř Marina Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Kateřina Stupu Stupa Jiří Růžena Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Jan Mertlu Merta Adam Anna Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Kateřina Lokag Lokaj Filip Růžena Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Justýna Hlawaty Hlavatý Jan Anna Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Jan Long Langer Pavel Dorota Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
1664 Jiří Zednik Zedník Bartoloměj Marina Boskovice Boskovice 168 6 8 MZA
Burget
Předcházející Strana 1 z 13 Následující Skok o 5 stran