Čas načtení záznamů: 618 ms

Index narozených

Seznam zindexovaných knih

Počet nalezených záznamů: 365 765

Příjmení:
Jméno:
Lokalita:
Signatura:
Otec:
Matka:
Od roku:
Do roku:

Návod k vyhledávání


DISCLAIMER: Všechny indexy musely být pro použití v databázi upraveny. Databázi jsem se snažil konstruovat tak, aby dokázala s co nejmenší úpravou pojmout co nejvíc indexů. Bohužel mnoho autorů má v indexech více informací, než které by se tu daly zobrazit. Proto jediné, kde najdete informace přesně tak, jak je zadal autor jsou originální indexy! Za správnost údajů neručím, jelikož jsme pouze lidi, pokud zde záznam nenajdete, neznamená to, že jej nenajdete v dané matrice.

Rok
Jméno Příjmení
Moderně
Otec Matka Lokalita Původce Signatura Strana Folio Archiv
Autor záznamu
xxx Anna David David Jiří Anna Starý Poddvorov Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Anna Zuzana Čejkovice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Růžena Planeg Planý Martin Kateřina Čejkovice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Veronika Kapuczarz Kapucář Matěj Kateřina Vrbice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Jan Dostal Dostál Jakub Anna Prušánky Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Jan Kalous Kalous Jiří Marie Čejkovice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Jan Nossek Nosek Jan Dorota Prušánky Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Antonín Tringler Tringler Jiří Růžena Vrbice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Antonín Zemanek Zemánek František Magdalena Čejkovice Čejkovice 5176 7 MZA
Miklica
xxx Jan Kovarž Kovář Adam Růžena Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Jan Machalinek Machalínek Václav Růžena Starý Poddvorov Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Moravanski Moravanský Pavel Kateřina Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Jarolim Jarolím Jiří Kateřina Vrbice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Marie Sochor Sochor Matěj Růžena Vrbice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Michna Michna Jiří Marie Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Markéta Masaržik Masařík Pavel Anna Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Jakub Charvat Charvát Řehoř Barbora Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Barbora Kovalovskeg Kovalovský Pavel Anna Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Jakub Baržina Bařina Jan Kateřina Vrbice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Kordik Kordík Pavel Kateřina Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Antonín Rzeznik Řezník Martin Marie Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Jan Kanczirž Kanclíř Jiří Růžena Starý Poddvorov Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Wlassak Vlasák Jiří Marie Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Marie Morawek Morávek Jakub Alžběta Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Hindak Hnidák Jan Anna Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Anna Miller Müller Wolfgang Barbora Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Ludmila Nawratil Navrátil Jakub Zuzana Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Martin Tomku Tomek Michael Kunhuta Čejkovice Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Marie Kveton (?) Květoň Jiří Marie Prušánky Čejkovice 5176 8 MZA
Miklica
xxx Matěj Blanarž Blanař Jiří Dorota Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Jan Sochor Sochor Matěj Růžena Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Matěj Kossik (?) Košík Matěj Anna Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Marie Sasinek Sasínek Pavel Marie Starý Poddvorov Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Anna Charvatik Charvát Jiří Dorota Prušánky Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Růžena Ssestka Šestka Jiří Anna Prušánky Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Marie Horak Horák Jiří Marie Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Pavel Krcžmaržik Krčmařík Václav Marie Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Martin Barzina Bařina Ondřej Dorota Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Kateřina Imrich Imrich Jiří Anna Prušánky Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Anna Duda Duda Martin Markéta Starý Poddvorov Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Matouš Kaluza Kaluža Matěj Alžběta Starý Poddvorov Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Alžběta Sstasny Šťastný Ondřej Marie Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Zuzana Hermanski Hermanský Jan Anna Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Marie Bunitius (?) Boritius Jan Kateřina Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Václav Navratil Navrátil Václav Růžena Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Václav Hudecz Hudec František Marie Prušánky Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx František Pawelka Pavelka Ondřej Anna Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Kateřina Mrakawa Mrákava Ondřej Dorota Prušánky Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Alžběta Hubaczek Hubáček Jiří Zuzana Vrbice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Anna Marie Miller Müller Jan Barbora Čejkovice Čejkovice 5176 9 MZA
Miklica
xxx Havel Zibal Zíval Jakub Anna Starý Poddvorov Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Koneczny Konečný Martin Markéta Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Barbora Sstetina Štětina Jan Anna Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Martin Wrba Vrba Jan Dorota Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Zardiczki Šardický Tomáš Marie Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Apoléna Zborovski Zborovský Pavel Marie Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Marie Pokorni Pokorný Václav Marie Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Ssurek Šurek Jiří Marie Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Tomáš Hromek Hromek Matěj Anna Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Martin Pokorni Pokorný Jan Růžena Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Alžběta Blanar Blanař Jiří Dorota Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Martin Zehnal Zehnal Jakub Alžběta Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Jan Zigaczek Zigáček Jiří Anna Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Tarasska Taraška Jakub Marie Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Barbora Koneczni Konečný Ondřej Růžena Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Jan Wallek Válek Matěj Dorota Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Chiba Chyba Tomáš Dorota Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Martin Meržiczki Směřický Jan Anna Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Martin Imrissek Imrich Řehoř Anna Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Mikuláš Fonza Fonza Jan Marie Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Bařina Bařina Ondřej Dorota Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Nacpal Nacpal Tomáš Kateřina Prušánky Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Kateřina Wasinsky Vlašimský Matěj Anna Čejkovice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Barbora Kamensky Kamenský Martin Markéta Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Marie Drimal Dřímal Václav Marie Vrbice Čejkovice 5176 10 MZA
Miklica
xxx Marie Kana Kaňa Ondřej Markéta Starý Poddvorov Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Růžena Vallek Válek Jan Marie Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Jan Nemeczek Němeček Martin Marie Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Anna Warmuža Varmuža Jan Dorota Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Eva Tomasskovich Tomášek Jiří Marie Prušánky Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Marie Herssan Herůfek Matěj Růžena Vrbice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Dorota Vrbice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Dorota Marie Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Dorota Bauchal Bouchal Matěj Anna Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Baltazar Blecha Blecha Jan Marie Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Jan Talavassek Talavášek Vít Anna Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Judita Andrisik Andrýsek Jiří Dorota Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Pavel Ymrich Imrich Jiří Anna Prušánky Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Jan Blanarž Blanař Jan Anna Vrbice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Sebastián Przicžovski Fryčovský Václav Anna Čejkovice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Anna Kanczlir Kanclíř Jiří Růžena Prušánky Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Dorota Massan (?) Mašán Šimon Anna Vrbice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Marie Massan (?) Mašán Šimon Anna Vrbice Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Pavel Nosek Nosek Jakub Dorota Prušánky Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Eva Nosek Nosek Jakub Dorota Prušánky Čejkovice 5176 11 MZA
Miklica
xxx Josef Prochaska Procháska Pavel Regina Prušánky Čejkovice 5176 12 MZA
Miklica
xxx Dorota Dostal Dostál Martin Marie Čejkovice Čejkovice 5176 12 MZA
Miklica
xxx Dorota Kupecz Kupec Jakub Anna Vrbice Čejkovice 5176 12 MZA
Miklica
xxx Matěj Ribarzik Rybařík Matěj Eva Čejkovice Čejkovice 5176 12 MZA
Miklica
xxx Matěj Kapalik Kapalík Pavel Jana Čejkovice Čejkovice 5176 12 MZA
Miklica
Předcházející Strana 1 z 3804 Následující Skok o 5 stran